Vi leier ut og forvalter rundt 350 000 kvm unike
næringslokaler, hoteller og leiligheter i Norden