Vi leier ut og forvalter rundt 300 000 kvm unike
næringslokaler, hoteller og leiligheter i Norden