Stavanger

Norges største bussterminal på Forus

Norges største bussterminal på Forus, bygget i 2015/2016. Terminalen ble åpnet i September 2016. Moderne og fremtidsrettet bussanlegg på eiet tomt, ca 36 000 m2.

Unikt design. Bygningen med ca. 7 meters takhøyde er designet med tanke på fleksibilitet for fremtidige transportløsninger og andre bruksområder.
Bygget kan med en enkelhet endres til andre formål.

Eiendommen har god beliggenhet på Forus Nord. Området er preget av handel, logistikk, kontor og industri.
  • Takhøyden er tilpasset trolleybusser.
  • Gassledning ved eiendommen gir god mulighet for enkel fylling av gassdrevne busser.
  • God tilgang til høyspentnett gir rom for økt bruk av el- busser.
  • God beliggenhet for alternativt bruk.

Eiendommen er plassert i den nye Bussveien som ferdigstilles i 2021, som passerer flere større bedrifter deriblant Ikea.

Korte fakta
  • Administrasjon
  • Karosserihall
  • Verksted med 12 arbeidsstasjoner
  • Tørr og våt vaskehall
  • Test området
Kontakt oss

+47 23 11 53 00
Send e-post